Πιλοτικό Δελτίο Ειδήσεων Οκτωβρίου 2016 / Demo News Broadcast on October 2016

With Linda Feng and Alexandra Pappas

Director:

Costas Christidis

Managing Editor:

Li Wang

Chief Editors:

Sotiris Skouloudis

Stamatina Markou

Editorial Team:

Linda Fend

Alexandra Pappas

Christina Alfieri

Emily Wu