Πιλοτικό Δελτίο Ειδήσεων Νοεμβρίου 2016 / Demo News Broadcast of November 2016

With Emily Wu and Christina Alfieri

Director:

Costas Christidis

Managing Editor:

Li Wang

Chief Editors:

Sotiris Skouloudis

Stamatina Markou

Editorial Team:

Linda Fend

Alexandra Pappas

Christina Alfieri

Emily Wu