Φεν Μαντιέν, Καλλιτέχνης - Διακεκριμένο Μέλος

Φεν Μαντιέν, Καλλιτέχνης - Διακεκριμένο Μέλος

Διακεκριμένο Μέλος, Σύμβουλος - Εποπτεύων του Δικτύου της Πύλης Φιλίας Ελλάδας-Κίνας στη Λ.Δ. της Κίνας.