Δρ. Μαίρη Μαρούλη Ζηλεμένου - Διακεκριμένο Μέλος

Δρ. Μαίρη Μαρούλη Ζηλεμένου - Διακεκριμένο Μέλος

Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ελλάδος Ομίλων και Κέντρων Για την UNESCO

 

Πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών και Σπουδών "Ιωάννης Καποδίστριας"