Γειά σου Κίνα /你好中国/Hello China

Το μοντάζ και η επιμέλεια συνένωσης έγινε από την Πύλη Φιλίας Ελλάδας - Κίνας

Πρώτο μέρος - Επεισόδια 1 έως 12

Δεύτερο μέρος - Επεισόδια 13 έως 24

Τρίτο μέρος - Επεισόδια 25 έως 36

Τέταρτο μέρος - Επεισόδια 37 έως 48

Πέμπτο μέρος - Επεισόδια 49 έως 60

΄Εκτο μέρος - Επεισόδια 61 έως 72

΄Εβδομο μέρος - Επεισόδια 73 έως 84

΄Ογδοο μέρος - Επεισόδια 85 έως 100

Η σειρά εδώ ολοκληρώνεται. Σας ευχαριστούμε που την παρακολουθήσατε.